Belangrijk

Wanneer u de site van Inuk Medical Supplies bezoekt betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan. Wanneer u een bestelling plaats betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals die op deze site beschreven staan. Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, produkten of behandelingen, is slechts en alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld ter vervanging van een advies van een arts. Het is niet bedoeld als vervanging van produktinformatie op enige verpakking, sticker of toegevoegd label. Hoewel bij het invullen van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen kunnen wij niet garanderen de informatie op deze website accuraat of compleet is. Informatie wordt tevens verkregen via onze leveranciers. Wij behouden ons het recht voor niet te hoeven conformeren aan enige typfouten of miscommunicatie aangaande produktinhoud, prijs- of leveringsvoorwaarden. Tevens behouden we ons het recht voor de dislaimer op elk moment, zonder kennisgeving te wijzigen. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte produkten de informatie van de fabrikant (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts of specialist.

Bescherming Inhoud

Inuk Medical Supplies is eigenaar en beheerder van deze website en de diensten die de website aanbiedt. De volledige inhoud van deze website, daarmee doelend op alle tekst, afbeeldingen, grafische invullingen, logos, buttons en iconen, zijn het bezit van Inuk Medical Supplies en wordt beschermd door internationale copyright en handelswetten. De inhoud van deze website mag niet beruikt worden voor commerciele doeleinden, noch gekopieerd of gepubliceerd worden.

Aansprakelijkheid

Inuks MS aanvaardt geen aansprakelijkheid voortkomend uit informatie van de site, niet uit aan ons geaddresseerde email en niet voor de door ons verstuurde emails. Inuks MS is niet aansprakelijk voor schadelijke software voortkomend uit onze website, niet aansprakelijk voor malware of virussen afkomstig van derden via de website of email. Inuk MS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed functioneren van de website. Het proces voor downloaden en/of doen van bestellingen is volledig voor risico van de gebruiker.

Handelsnamen en Logo’s en Merkenrecht

Inukshuk, Inukshop, B-Naturals, Inukstore Inuk MS en Inuk TC en alle websites gerelateerd aan deze namen zijn eigendom van Inuk Medical Supplies. Teksten en informatie worden beschermd door auteursrecht. Het Inuk MS logo is een geregistreerd beeldmerk. Hergebruik voor eigen of commerciele doeleinden is niet toegestaan zonder schriftelijk toestemming van Inuk Medical Supplies gevestigd te Bussum.

Email disclaimer

E-mailberichten die verstuurd worden aan @inukms.com zijn vertrouwelijk en kunnen persoonlijk gevoelige informatie bevatten. Mocht u een bericht ontvangen niet voor u bestemt, verzoeken wij u vriendelijk het alsnog alleen aan Inukms en het vertrouwelijk te behandelen en te verwijderen. Inuk Medical Supplies (KvK nr: 58994713) is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit e-mail communicatie noch uit toegevoegde of gerelateerde inhoud uit email berichten.
Bussum, 1 Januari 2020